Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оператор іонітової установки 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи фізики і хімії; технологію та режими іонітового очищення бурякового соку II сатурації, сиропів, відтоків, основні та допоміжні процеси, що виконуються на іонітовій установці; призначення і будову контрольно-вимірювальних приладів і автоматики на робочому місці; властивості іонітів, соків, сиропів та відтоків; способи регенерації іонітових смол; вимоги безпечного ведення робіт на робочому місці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес іонітового очищення бурякового соку II сатурації, сиропу, відтоків в іонітових реакторах у виробництві цукру-піску та рафінадному виробництві. Стежить за подаванням в реактори соку, сиропу, відтоків, ступенем їх знебарвлення. Підтримує і регулює температурний режим за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Стежить за виснаженням іонітів через зміну pH. Промиває реактори. Регенерує іоніти і промиває їх із застосуванням солей та кислот. Перевіряє стан процесу в реакторах, справність устаткування, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики.