* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Головний агрохімік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в агрохімії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу; накази та розпорядження, що стосуються виробничої діяльності; агрохімію, технологію транспортування, зберігання і внесення добрив; методи аналізу добрив; стандарти на добрива; наукові основи ринкової економіки, праці, організації виробництва й управління; правила експлуатації і можливості застосування ЕОМ персонального користування; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює організаційно-технологічне керівництво роботами з ефективного застосування добрив і засобів хімізації в сільському господарстві. Організовує та бере участь у проведенні аналізів мінеральних та органічних добрив, хімічних меліорантів і торфу, у проведенні польових дослідів з добривами. Визначає потребу в матеріально-технічних засобах, спецодязі і засобах індивідуального захисту. Контролює якість та своєчасне виконання аналізів. Веде встановлену документацію, облік і звітність. Бере участь у складанні перспективних і річних планів хімізації, в укладанні договорів з господарствами і в розробленні виробничих програм, забезпечує їх виконання. Установлює раціональні виробничо-економічні зв'язки з обслуговуваними господарствами. Бере участь у розробленні проектно-кошторисної документації з ефективного застосування мінеральних і органічних добрив, із хімічної меліорації ґрунтів. Вивчає передовий досвід, нові методи аналізу і сприяє впровадженню їх у виробництво. Бере участь у розробленні і впровадженні заходів з розвитку наукової організації праці, ефективного застосування чинних положень про оплату праці. Організовує роботу з атестації і раціоналізації робочих місць. Контролює і забезпечує додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, виробничої та трудової дисципліни.