Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Головний агроном із захисту рослин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж агрономічної роботи: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, захисту рослин; наукові основи економіки праці, організації виробництва й управління; правила експлуатації і можливості застосування сучасних ЕОМ персонального користування в агрохімічній роботі; вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і передового досвіду в галузі; методи і засоби боротьби зі шкідниками та хворобами; технологію обробки сільськогосподарських культур і насіння пестицидами; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює організаційно-технологічне керівництво роботою з боротьби зі шкідниками, хворобами сільськогосподарських рослин і бур'янами, що проводиться в об'єднанні та в господарствах. Виявляє разом із представниками станції захисту рослин динаміку чисельності й розвитку основних шкідників та хвороб сільськогосподарських культур. Подає пропозиції щодо укладання угод з господарствами на виконання заходів із захисту рослин. Розробляє річні та календарні плани заходів із захисту рослин і забезпечує їх виконання. Організовує роботи з наземного обслуговування авіації в разі застосування засобів захисту рослин, забезпечує своєчасне надходження в господарства запланованих пестицидів та їх правильне використання. Забезпечує раціональне комплектування агрегатів, визначає оптимальний режим їх роботи. Бере участь у роботі комісії для визначення якості виконаних робіт із захисту рослин. Організовує зберігання машин для захисту рослин відповідно до вимог держстандартів і технічних умов. Контролює виконання заходів із захисту рослин у господарствах. Забезпечує упровадження досягнень науки і передового досвіду із захисту рослин від шкідників, хвороб та бур'янів. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів з наукової організації праці, ефективного використання чинних положень про оплату праці, досягнень науки і передового досвіду. Організовує підготовку та перепідготовку кадрів масових професій із захисту рослин. Бере участь в атестації і раціоналізації робочих місць. Налагоджує раціональні виробничо-економічні зв'язки з обслуговуваними господарствами. Контролює додержання правил охорони навколишнього природного середовища, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту під час роботи із хімічними засобами захисту рослин.