* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Головний біолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією : для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу та біологічного захисту рослин; ентомологію та фітопатологію; технологію виробництва мікроорганізмів; морфологічні особливості основних видів шкідників, біологію їх розвитку, стандарти на них; методичні та нормативні документи з державного контролю за рівнем гібридності, типовості насіння, насінництва, заготівлі, зберігання, використання і реалізації гібридного насіння та батьківських форм; основні положення державних і міжнародних стандартів та методи визначення рівня гібридності, типовості насіння; основи сучасного економічного механізму виробництва й управління; матеріали, що визначають напрям розвитку біологічного захисту рослин і народного господарства в цілому; селекцію сільськогосподарських культур і сортовивчення; чинне законодавство з охорони навколишнього природного середовища, трудове і земельне законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює організаційне і методичне керівництво з виробництва і застосування біологічних засобів захисту рослин, визначення рівня гібридності насіння. Визначає потребу в біологічних засобах захисту рослин, їх асортимент, організовує облік корисних ентомофагів у природних умовах, підтримку й оновлення чистих маточних культур корисних комах і мікроорганізмів, заявки на промислові біопрепарати та забезпечує їх раціональне застосування в господарствах. Вивчає, пропагує та впроваджує досягнення науки і передовий досвід вирощування сільськогосподарських культур без застосування хімічних засобів, прогресивні технології виробництва і ефективні біологічні засоби захисту рослин. Бере участь у виконанні завдань науково-методичних розробок. Вивчає біологічні особливості вирощування рослин. Узагальнює результати проведених обстежень сільськогосподарських культур на виявлення зараженості хворобами та шкідниками, визначає їх шкідливість, готує висновки і допомагає організувати розроблення ефективних заходів боротьби з ними. Контролює додержання працівниками правил охорони навколишнього природного середовища, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.