* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Головний будівельник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавство України та постанови і рішення Кабінету Міністрів України з питань будівництва, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань організації будівництва, перспективи технічного та економічного розвитку будівельної галузі, технологію й організацію будівельного виробництва, досягнення науки і техніки, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід; порядок укладання та виконання контрактів (договорів), будівельні норми та правила виконання робіт, стандарти й технічні умови; керівні матеріали щодо розроблення й оформлення технічної документації; основи маркетингу, планування, фінансування будівництва, можливості використання організаційної й обчислювальної техніки; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Координує роботу з розроблення проектно-технологічної документації в системі інженерної підготовки будівельного виробництва, зведених календарних і сітьових графіків робіт, проектів виконання робіт і технологічних карт та контролює їх виконання. Бере участь в узгодженні проектів виконання робіт, що розробляються субпідрядними організаціями, у розробленні та впровадженні автоматизованої системи управління будівництвом, комплексної механізації й автоматизації будівельних процесів. Контролює додержання технологічної дисципліни й виконання заходів щодо підвищення якості будівництва, підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період. Забезпечує впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, передових ресурсозберігаючих технологій, раціоналізаторських пропозицій, що направлені на поліпшення технології будівництва, засобів охорони навколишнього середовища. Керує підрозділами і службами технологічної підготовки виробництва. У разі потреби бере участь у роботі тендерного комітету.