Категорія - Професіонали |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Агроном із захисту рослин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань, що стосуються виробничої діяльності; ентомологію, фітопатологію; методи і засоби боротьби з шкідниками, хворобами та бур'янами; технологію обробки сільськогосподарських культур і насіння пестицидами; агротехніку; досягнення науки і передовий досвід в галузі захисту рослин; основи економіки, організацію виробництва, праці й управління; основи трудового і земельного законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу з боротьби зі шкідниками, хворобами сільськогосподарських рослин і бур'янами. Проводить систематичне обстеження сільськогосподарських угідь господарства, визначає площі, ступінь зараження їх шкідниками і хворобами та конкретні методи боротьби з ними. Складає карту забур'яненості полів. Забезпечує проведення комплексу профілактичних і винищувальних заходів із захисту сільськогосподарських рослин від шкідників, хвороб і бур'янів агротехнічними, хімічними, біологічними та іншими засобами. Контролює додержання правил і вимог зберігання, транспортування та застосування пестицидів. Визначає економічну ефективність заходів із захисту рослин. Упроваджує обґрунтовану технологію і передовий досвід боротьби зі шкідниками, хворобами рослин і бур'янами з метою збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та запобігання втратам урожаю. Бере участь у впровадженні інтенсивної технології вирощування сільськогосподарських культур. Забезпечує контроль за етнофітопатологічним станом насіннєвого і садивного матеріалу і проведенням робіт із захисту рослин. Складає календарні (робочі) плани проведення комплексу заходів із захисту рослин і забезпечує їх виконання. Вивчає потребу в матеріально-технічних засобах, спецодязі, засобах індивідуального захисту у разі роботи з пестицидами. Організовує завезення, правильне зберігання і облік пестицидів, забезпечує раціональне використання засобів захисту рослин. Проводить інструктаж робітників, які виконують роботи з отрутохімікатами, перевіряє наявність і справність інвентарю та спецодягу. Бере участь у перевірці готовності до роботи сільськогосподарських машин, апаратури і інвентарю. Систематично вивчає біологічні особливості вирощування культур, фітосанітарний стан посівів і насаджень з метою вжиття ефективних заходів із боротьби зі шкідниками, хворобами і бур'янами в конкретних умовах господарства. Бере участь у розробленні та впровадженні комплексної механізації і прогресивних форм організації праці на роботах, пов'язаних із захистом рослин. Контролює додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.