* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Агроном з насінництва II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією агронома з насінництва - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування в галузі насінництва; методи апробації і оцінки посівних якостей насіння; агротехніку; способи і методи поліпшення якості насіння, технологію його виробництва і обробки; досягнення науки і передовий досвід у галузі насінництва; закупівельні ціни і сортові надбавки на насіння; державні стандарти на насіння і садивний матеріал; економіку, організацію виробництва, праці й управління; чинні положення про оплату праці і основи її нормування; основи трудового і земельного законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу з вирощування високоякісних сортів насіння і садивного матеріалу, а також створення в необхідній кількості насіннєвого фонду господарства. Забезпечує найоптимальніші терміни закладання насінницьких ділянок, проведення агрономічних заходів з догляду за ними з метою одержання високоякісного насіння. Проводить апробацію сортових посівів. Організовує своєчасне збирання насінницьких посівів, засипання, обробку насіння після збирання і доведення його до високих посівних кондицій. Здійснює контроль за правильним його зберіганням, а також використанням сортового насіння для сівби. Організовує виробниче випробування нових сортів. Проводить роботу із сортозаміни та сортооновлення. Забезпечує упровадження у виробництво нових високоякісних сортів і гібридів. Складає заявки на придбання насіння і садивного матеріалу необхідних сортів і гібридів, забезпечує своєчасне їх одержання. Розробляє заходи з поліпшення насінництва, збільшення виробництва насіння дефіцитних і перспективних сортів, переведення насінництва зернових культур на промислову основу. Веде документацію з насінництва, книгу обліку насіння, а також облік і установлену звітність з насінництва. Бере участь у впровадженні інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, розробленні і впровадженні заходів з наукової організації праці, науково обґрунтованих норм виробітку. Бере участь в атестації і раціоналізації робочих місць. Контролює готовність, технічний стан та якість роботи застосовуваних у насінництві машин. Своєчасно відбирає зразки партій насіння, направляє їх у державну насіннєву інспекцію. Систематично підвищує свою кваліфікацію. Контролює додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.