Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Машиніст-регулювальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: нормативно-технічну документацію на сировину, матеріали і готову продукцію; будову, інструкцію, кінематичну та технологічну схеми обслуговуваного устаткування; будову електронних приладів і правила користування ними; правила регулювання та ремонту машин; слюсарну справу; читання креслення; порядок проведення планово-запобіжного ремонту машин.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виготовлення та упакування тютюнових виробів на машинах однієї системи. Координує роботу механізмів, забезпечує безперебійну роботу устаткування лінії відповідно до вимог нормативно-технічної документації. Додержується технологічного режиму для кожного виду і сорту тютюнових виробів згідно з технологічними інструкціями. Змінює формати продукції, яку виготовляє. Веде контроль за ходом технологічного процесу. Зважує, вимірює діаметр і всі параметри готового продукту. Готує та перевіряє перед пуском обслуговуване устаткування, виявляє й усуває несправності в його роботі, чистить і змащує його. Проводить дрібний ремонт машин. Веде облік надходження і витрат сировини та матеріалів.