* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник розщеплення жирів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника розщеплення жирів 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи технології та режими розщеплення жирів у автоклавах і розщеплювачах; норми виходу гліцерину; види і призначення контрольно-вимірювальних приладів; оптимальну глибину пофазного розщеплення жирів; правила відбирання проб; будову, принцип дії і правила експлуатації автоклавів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес пофазного розщеплення жирів у автоклавах або розщеплювачах під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Подає конденсат з приймального бака у водний вимірник. Наповнює жировий вимірник жиром. Запускає та зупиняє насоси. Стежить за дозуванням жиру і води. Періодично відбирає проби для перевірки наявності кислот у жирі, що розщеплюється. Промиває жирні кислоти і передає їх на склад або в інший цех на переробку. Веде облік зливу гліцеринових вод. Відбирає проби.