* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника круп'яного виробництва 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес сушіння та сортування крупи; порядок очищення, гідротермічного оброблення, просіювання та лущення зерна; правила маркування та зашивання мішків з готовою продукцією на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками; порядок затарювання готової продукції на ваговибійних апаратах усіх типів, окрім автоматичних карусельних установок; будову та правила експлуатації транспортерів, самопливних комунікацій, фільтрів, вентиляторів, аспіраційних установок, лущильних, крупосортувальних машин, парових сушарок, ваговибійних апаратів, окрім карусельних автоматичних установок, мішкозашивальних машин, установлених на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками, способи усунення несправностей у роботі обслуговуваного устаткування; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес підготовки зерна до перероблення (очищення зернової маси від домішок, очищення поверхні зерна "сухим" способом, гідротермічне оброблення круп'яних культур), процесів лущення зерна та насіння круп'яних, бобових, олійних культур і просіювання продуктів лущення під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Сортує продукти лущення та крупи, сушить крупи на стрічкових конвеєрних сушарках. Затарює готову продукцію в мішки на ваговибійних апаратах усіх типів, окрім автоматичних карусельних установок, зашиває мішки з продукцією на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу крупосортувальних машин, стрічкових та конвеєрних сушарок, транспортерів, фільтрів, вентиляторів, аспіраційних установок, самопливних комунікацій, мішкозашивальних машин всіх типів, установлених на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками, та іншого аналогічного за складністю обслуговування устаткування. Обслуговує та спостерігає за роботою пропарників, парових сушарок, варильних апаратів, розсійників та зерноочисних машин під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Перевіряє правильність відважок, додержання стандартної ваги мішків з продукцією. Бере участь у натягуванні та заміні сит. Забезпечує безперебійне та рівномірне подавання продуктів на обслуговуваному устаткуванні. Пускає та зупиняє обслуговуване устаткування. Виявляє несправності в роботі обслуговуваного устаткування та бере участь у його ремонті. Забезпечує нормальний санітарний стан робочих зон та обслуговуваного устаткування.