* *
Інструкція для посади "Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника круп'яного виробництва 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес сушіння та сортування крупи;
      - порядок очищення, гідротермічного оброблення, просіювання та лущення зерна;
      - правила маркування та зашивання мішків з готовою продукцією на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками;
      - порядок затарювання готової продукції на ваговибійних апаратах усіх типів, окрім автоматичних карусельних установок;
      - будову та правила експлуатації транспортерів, самопливних комунікацій, фільтрів, вентиляторів, аспіраційних установок, лущильних, крупосортувальних машин, парових сушарок, ваговибійних апаратів, окрім карусельних автоматичних установок, мішкозашивальних машин, установлених на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками, способи усунення несправностей у роботі обслуговуваного устаткування;
      - слюсарну справу.

1.4. Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес підготовки зерна до перероблення (очищення зернової маси від домішок, очищення поверхні зерна "сухим" способом, гідротермічне оброблення круп'яних культур), процесів лущення зерна та насіння круп'яних, бобових, олійних культур і просіювання продуктів лущення під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Сортує продукти лущення та крупи, сушить крупи на стрічкових конвеєрних сушарках.

2.3. Затарює готову продукцію в мішки на ваговибійних апаратах усіх типів, окрім автоматичних карусельних установок, зашиває мішки з продукцією на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками.

2.4. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу крупосортувальних машин, стрічкових та конвеєрних сушарок, транспортерів, фільтрів, вентиляторів, аспіраційних установок, самопливних комунікацій, мішкозашивальних машин всіх типів, установлених на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками, та іншого аналогічного за складністю обслуговування устаткування.

2.5. Обслуговує та спостерігає за роботою пропарників, парових сушарок, варильних апаратів, розсійників та зерноочисних машин під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.6. Перевіряє правильність відважок, додержання стандартної ваги мішків з продукцією.

2.7. Бере участь у натягуванні та заміні сит.

2.8. Забезпечує безперебійне та рівномірне подавання продуктів на обслуговуваному устаткуванні.

2.9. Пускає та зупиняє обслуговуване устаткування.

2.10. Виявляє несправності в роботі обслуговуваного устаткування та бере участь у його ремонті.

2.11. Забезпечує нормальний санітарний стан робочих зон та обслуговуваного устаткування.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник круп'яного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.