* *
Інструкція для посади "Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника круп'яного виробництва 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні процеси лущення зерна та насіння круп'яних, бобових та олійних культур, провіювання, шліфування, полірування крупи, просіювання продуктів лущення, сушіння крупи;
      - порядок затарювання продукції в мішки на автоматичних карусельних установках;
      - показники (норми) якості зерна, готової продукції та відходів;
      - номера та види сит;
      - навантаження на устаткування та способи їх установлення з урахуванням потужності електродвигунів;
      - будову обслуговуваного устаткування: лущильних, віяльних, полірувальних, шліфувальних, просіювальних машин різних конструкцій, карусельних автоматичних установок;
      - порядок вмикання та вимикання устаткування під час пуску та зупинки крупозаводу;
      - способи відновлення та ремонту абразивних робочих поверхонь;
      - способи усунення несправностей у роботі устаткування та умови його ефективної роботи;
      - слюсарну справу.

1.4. Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес лущення зерна та насіння круп'яних, бобових, олійних культур, просіювання, шліфування та полірування крупи на машинах та механізмах різних конструкцій, просіювання продуктів лущення.

2.2. Проводить гідротермічне оброблення, сушіння крупи на парових та інших сушарках.

2.3. Затарює готову продукцію в мішки на автоматичних карусельних установках.

2.4. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу лущильних, віяльних, шліфувальних, полірувальних установок та машин, розсійників, парових та інших сушарок, автоматичних карусельних установок та іншого обслуговуваного устаткування.

2.5. Забезпечує встановлені режими роботи обслуговуваного устаткування, безперебійне та рівномірне подавання зерна та продуктів лущення.

2.6. Встановлює та натягує сита на сепараторах та розсійниках.

2.7. Регулює роботу обслуговуваного устаткування, бере участь у його ремонті.

2.8. Забезпечує нормальний санітарний стан робочих зон та устаткування.

2.9. Керує роботою апаратників нижчої кваліфікації.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник круп'яного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.