Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Тютюнник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією тютюнника 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: сучасну агротехніку та технологію виробництва тютюну; машини та механізовані агрегати для виконання робіт з вирощування і доробки тютюну, їх регулювання, налагодження та прості ремонти; систему добрив; основи землеробства, вимоги споживача до якості продукції; чинні державні стандарти; сорти тютюну та махорки; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує ручні, кінно-ручні та механізовані польові роботи з вирощування тютюну й махорки. Високопродуктивно використовує машини та знаряддя на живому тяглі, а також механізовані агрегати для обробки ґрунту, сівби, догляду за посівами збирання та сортування тютюну. Володіє сучасною технологією і агротехнікою вирощування тютюну та махорки. Підвищує продуктивність праці, якість продукції. Додержується вимог споживача до якості та стандартів продукції, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Приклади робіт
Обслуговування машин для подрібнення мінеральних добрив. Завантаження літаків мінеральними добривами. Внесення мінеральних добрив кінною туковою сівалкою. Розвезення гною кіньми по полю з розкиданням. Букетування (прорідження) сходів у рядках кінним культиватором, підживлення рослин. Збирання тютюну й махорки вручну. Томління листя тютюну й махорки. Пластування (розрізування) стебел махорки. Сушіння тютюну в сушарках і зволоження його. Сортування тютюну та махорки за товарними сортами. Перебирання і просіювання потертого тютюну.