* *
Інструкція для посади "Тютюнник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Тютюнник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією тютюнника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - сучасну агротехніку та технологію виробництва тютюну;
      - машини та механізовані агрегати для виконання робіт з вирощування і доробки тютюну, їх регулювання, налагодження та прості ремонти;
      - систему добрив;
      - основи землеробства, вимоги споживача до якості продукції;
      - чинні державні стандарти;
      - сорти тютюну та махорки;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Тютюнник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Тютюнник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Тютюнник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Тютюнник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ручні, кінно-ручні та механізовані польові роботи з вирощування тютюну й махорки.

2.2. Високопродуктивно використовує машини та знаряддя на живому тяглі, а також механізовані агрегати для обробки ґрунту, сівби, догляду за посівами збирання та сортування тютюну.

2.3. Володіє сучасною технологією і агротехнікою вирощування тютюну та махорки.

2.4. Підвищує продуктивність праці, якість продукції.

2.5. Додержується вимог споживача до якості та стандартів продукції, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Тютюнник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Тютюнник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Тютюнник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Тютюнник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Тютюнник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Тютюнник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Тютюнник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Тютюнник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Тютюнник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Тютюнник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Тютюнник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Тютюнник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Тютюнник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Тютюнник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Тютюнник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Тютюнник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Обслуговування машин для подрібнення мінеральних добрив.

5.2. Завантаження літаків мінеральними добривами.

5.3. Внесення мінеральних добрив кінною туковою сівалкою.

5.4. Розвезення гною кіньми по полю з розкиданням.

5.5. Букетування (прорідження) сходів у рядках кінним культиватором, підживлення рослин.

5.6. Збирання тютюну й махорки вручну.

5.7. Томління листя тютюну й махорки.

5.8. Пластування (розрізування) стебел махорки.

5.9. Сушіння тютюну в сушарках і зволоження його.

5.10. Сортування тютюну та махорки за товарними сортами.

5.11. Перебирання і просіювання потертого тютюну.