* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Завідувач кухні", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу; технологічний процес приготування та правила згодовування кормосумішей, комбікормів, замінників незбираного молока, преміксів; положення, стандарти та інструмент з виробництва та контролю за якістю кормосумішей (замінника незбираного молока); особливості підготовки кормів для різних видів і статево-вікових груп тварин; класифікацію, характеристику , поживність та види кормів, їх перетравлюваність і значення для організму тварини; значення різних добавок; потребу тварин у протеїнах, вітамінах і мінеральних речовинах; кормові раціони та порядок їх складання для тварин; норми годівлі тварин різних статево-вікових груп; способи визначення якості кормів; основи зоогігієни з годівлі і приготування кормів; будову і правила експлуатації кормоприготувальних машин, агрегатів, дозувальних установок та інших засобів механізації виробничих процесів з приготування кормів; науково обґрунтовані основи годівлі тварин; основи ринкової економіки, організації виробництва, праці і управління; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу кухні і забезпечує виконання завдань щодо своєчасного приготування і доведення до ферм кормосумішей (замінника незбираного молока) високої якості у відповідності до встановлених раціонів і технології приготування. Вносить пропозиції щодо розроблення і здійснення заходів з підвищення поживної цінності і приготування кормосумішей (замінника незбираного молока). Бере участь у розробленні пропозицій та розгляді проектів будівництва, реконструкції, ремонту і технічному обслуговуванні кухні. Приймає технологічне устаткування, механізми і приміщення кухні, що здаються в експлуатацію, після монтажу або ремонту. Складає і подає у відповідні служби господарства заявки і розрахунки потреб кормів, кормових добавок, техніки, устаткування тощо для роботи кухні. Здійснює контроль за технічно правильною експлуатацією приміщень, устаткування, механізмів та інших засобів кухні, виконує графіки їх профілактичного обслуговування і ремонту. Контролює якість сировини і ступінь помелу компонентів, що використовуються в кухні для різних статевовікових груп тварин; якість комбікормів, які надходять; виконання завдань і дотримання лімітів витрат по кухні; правильне ведення обліку використання компонентів для приготування кормосумішей; виробничу та трудову дисципліну працівників кухні. Своєчасно оформлює заявки на ремонтні роботи і контролює строки та якість їх виконання. Аналізує виконання встановлених завдань з приготування кормосумішей. Веде встановлену документацію і звітність. Забезпечує працівників кухні необхідним спецодягом, інвентарем, мийними й іншими матеріалами за встановленими нормами, оформляє і подає в бухгалтерію акти на їх списання. Стежить за справним станом освітлення, систем опалення, водопостачання, вентиляції тощо. Постійно підвищує свою ділову кваліфікацію, організовує навчання працівників. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці/виробничої санітарії та протипожежного захисту.