Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Керуючий фермою", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу; анатомію, фізіологію і годівлю тварин; технологію сільськогосподарського виробництва, досягнення науки і передовий досвід галузі; економічні методи управління в умовах господарської самостійності; чинні положення з оплати праці та її нормування; ціни і стандарти на сільськогосподарську продукцію; правила експлуатації і можливості застосування сучасної обчислювальної техніки; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виробничо-господарською діяльністю ферми. Бере участь у розробленні завдань з виробництва та продажу сільськогосподарської продукції і забезпечує їх виконання. Забезпечує проведення заходів з інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, ефективного використання трудових і матеріальних ресурсів, техніки, виробничих приміщень та інших засобів виробництва, раціонального використання і охорони земельного фонду. Організовує упровадження інтенсивних технологій виробництва в галузі тваринництва, передових способів вирощування продуктивних порід худоби, підвищення продуктивності праці і зниження собівартості продукції. Забезпечує механізацію виробничих процесів, виявлення і використання резервів підвищення продуктивності праці, розвиток раціоналізації і винахідництва. Організовує упровадження заходів з поліпшення організації праці, підвищення її ефективності, скорочення затрат ручної праці. Домагається економії трудових і матеріальних ресурсів на виробництво одиниці продукції. Забезпечує упровадження науково обґрунтованих норм виробітку, ефективне застосування чинного положення з оплати праці. Організовує облік і складання встановленої звітності з виробничої діяльності ферми. Бере участь у організації підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Забезпечує виконання законодавства з охорони навколишнього природного середовища. Добирає і розставляє кадри, проводить з ними виховну роботу. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.