Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Звірівник зоологічних баз 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією звірівника зоологічних баз 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основні знання із фізіології та анатомії тварин і птиці; правила надання першої допомоги тваринам і птиці; допустимі зміни в складі раціону годівлі в разі потреби заміни одних кормів іншими; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи із санітарно-ветеринарного догляду за тваринами та птицею. Виконує прості ветеринарні процедури: вимірює температуру, робить штучне дихання тощо. Вирощує молодняк. Складає добовий раціон годівлі тварин та птиці у межах норм. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.