* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник з вироблення оцту 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес одержання оцту швидким періодичним циркуляційним і напівбезперервним способом; фізіологічні особливості культури оцтовокислих бактерій; технологічний режим і порядок (способи) його регулювання; параметри технологічного процесу; схему комунікацій; порядок регулювання подавання повітря; основи будови і порядок обслуговування устаткування; правила відбору проб і проведення аналізів, порядок ведення технологічної документації.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за технологічним процесом одержання оцту швидким періодичним циркуляційним і напівбезперервним способами на апаратах (ферментерах) великої місткості. Обслуговує повітродувки чи компресорні установки, конденсаційно-витяжні системи та насоси для циркуляції культуральної рідини. Забезпечує нормальний хід процесу окислення і безперебійну роботу устаткування. Регулює температурний режим роботи теплообмінників і роботу сегнерових коліс та інших розбризкувачів. Відбирає проби культуральної рідини, аналізує її на вміст кислоти і спирту. Контролює та регулює хід процесу за результатами аналізів. Регулює подавання повітря. Визначає момент закінчення процесу. Знімає сирий оцет і перекачує його на подальші операції. Веде технологічну документацію.