Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник з вироблення оцту 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника з вироблення оцту 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес одержання оцту глибинним періодичним і безперервним способом; технічний контроль; порядок розрахунку приготування живильних середовищ; способи і порядок регулювання параметрів технологічного режиму одержання оцту; будову і порядок експлуатації апаратів або батареї інтенсивного масообміну.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за технологічним процесом одержання оцту глибинним періодичним і безперервним способом по двох стадіях процесу (розмноження і росту оцтовокислих бактерій) в апаратах або батареях, які складаються з 3 - 5 апаратів інтенсивного масообміну. Обслуговує автоматичні прилади, регулює температуру, подавання повітря, живильного середовища та води. Обслуговує абсорбційну систему уловлювання парів кислоти і спирту. Визначає кількість біомаси нефелометром, здійснює своєчасне подавання сусла по стадіях процесу в апарати. Аналізує культуральну рідину на вміст кислоти і спирту, кількість біомаси, регулює процес за результатами аналізу. Розраховує необхідну кількість живильного середовища, що додається, і коефіцієнт розроблення, швидкість росту оцтовокислих бактерій і вихід оцтової кислоти з періодичністю, яка передумовлена інструкцією.