Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник спалювання 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: фізико-хімічні основи та схему технологічного процесу спалювання; будову, принцип роботи устаткування; схему комунікацій і контрольно-мірювальних приладів; фізико-хімічні властивості продуктів і топкових газів, які спалюються; режим та правила регулювання процесу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес спалювання відхідних газів, промислових стоків, кубових залишків та твердих відходів у пічах спалювання різних конструкцій. Подає гази, промислові стоки, кубові залишки, тверді відходи у топки печі. Доводить печі до потрібного режиму. Контролює та регулює подавання палива та відхідних газів, промислових стоків, кубових залишків, твердих відходів, повітря до печей спалювання, рівень у збірниках, температуру у камері згоряння і температуру димових газів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів результатами аналізів та візуального спостереження. Обслуговує печі спалювання, насоси, вентилятори, збірники, трубопроводи димососи та інше устаткування. Готує устаткування до ремонту.