* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник спалювання 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника спалювання 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: фізико-хімічні основи та схему технологічного процесу спалювання; будову устаткування; схему комунікацій та контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості спаленних продуктів та пальних газів; режим та правила регулювання процесу; схему автоматичних систем регулювання та систем блокування; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес спалювання відхідних газів, природного газу, промислових стоків, кубових залишків та твердих відходів у пічах спалювання різних конструкцій з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації, а також обслуговує складні установки різних систем для спалювання рідких, газоподібних або твердих відходів хімічних виробництв, які не пов'язані технологічно з утилізацією теплової енергії або хімічної сировини. Приймає кубові залишки в збірники. Приймає газ, обслуговує газопроводи газорозподільного устаткування та настроює його. Перевіряє систему блокування печі спалювання. Керує автоматичною системою регулювання температури у камері згоряння печі. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму, несправностям у роботі устаткування, комунікацій, газорозподільного устаткування та усуває їх. У разі аварії зупиняє печі, вживає заходів з ліквідації аварії. Обслуговує факельне господарство. Обліковує витрати пального, газів, які спалюються, кубових залишків, промислових стоків та твердих відходів.