* *
Інструкція для посади "Апаратник спалювання 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник спалювання 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника спалювання 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - фізико-хімічні основи та схему технологічного процесу спалювання;
      - будову устаткування;
      - схему комунікацій та контрольно-вимірювальних приладів;
      - фізико-хімічні властивості спаленних продуктів та пальних газів;
      - режим та правила регулювання процесу;
      - схему автоматичних систем регулювання та систем блокування;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник спалювання 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник спалювання 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник спалювання 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник спалювання 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес спалювання відхідних газів, природного газу, промислових стоків, кубових залишків та твердих відходів у пічах спалювання різних конструкцій з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації, а також обслуговує складні установки різних систем для спалювання рідких, газоподібних або твердих відходів хімічних виробництв, які не пов'язані технологічно з утилізацією теплової енергії або хімічної сировини.

2.2. Приймає кубові залишки в збірники.

2.3. Приймає газ, обслуговує газопроводи газорозподільного устаткування та настроює його.

2.4. Перевіряє систему блокування печі спалювання.

2.5. Керує автоматичною системою регулювання температури у камері згоряння печі.

2.6. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму, несправностям у роботі устаткування, комунікацій, газорозподільного устаткування та усуває їх.

2.7. У разі аварії зупиняє печі, вживає заходів з ліквідації аварії.

2.8. Обслуговує факельне господарство.

2.9. Обліковує витрати пального, газів, які спалюються, кубових залишків, промислових стоків та твердих відходів.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник спалювання 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник спалювання 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник спалювання 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник спалювання 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник спалювання 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник спалювання 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник спалювання 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник спалювання 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник спалювання 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник спалювання 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник спалювання 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник спалювання 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник спалювання 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник спалювання 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник спалювання 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник спалювання 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.