* *
Інструкція для посади "Апаратник спалювання 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник спалювання 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника спалювання 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес спалювання рідких, твердих та газоподібних відходів хімічного виробництва, технологічні процеси утилізації енергії та сировини, будову установок і допоміжних механізмів;
      - фізико-хімічні властивості відходів хімічних виробництв та застосовуваного палива;
      - методи визначення оптимальних режимів горіння;
      - будову, умови та способи застосування контрольно-вимірювальних приладів та автоматичних систем регулювання та блокування;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник спалювання 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник спалювання 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник спалювання 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник спалювання 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес на особливо складних установках різних систем для роздільного та одночасного спалювання рідких, твердих та газоподібних відходів хімічних виробництв, які пов'язані технологічно з утилізацією теплової енергії та які працюють на твердому, рідкому або газоподібному пальному.

2.2. Послідовно або паралельно запускає, виводить на режим та зупиняє різні системи.

2.3. Запускає та зупиняє відцентрові вентилятори, димососи та насоси будь-якого типу.

2.4. Регулює процес горіння.

2.5. Стежить за роботою основного і допоміжного устаткування.

2.6. Перемикає живильні лінії та шибери, провадить профілактичний огляд установок спалювання та їх допоміжне устаткування та механізми.

2.7. Бере участь у планово-запобіжному ремонті.

2.8. Приймає установки та їх допоміжне устаткування з ремонту та готує їх до роботи.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник спалювання 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник спалювання 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник спалювання 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник спалювання 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник спалювання 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник спалювання 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник спалювання 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник спалювання 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник спалювання 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник спалювання 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник спалювання 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник спалювання 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник спалювання 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник спалювання 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник спалювання 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник спалювання 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.