Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Апаратник солеутворення 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника солеутворення 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову і принцип роботи основного та допоміжного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; правила їх регулювання; властивості сировини, напівпродуктів, готової продукції і вимоги до них; прийоми відбирання проб і методику проведення аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес отримання солей органічних сполук або обслуговує всі стадії технологічного процесу отримання неорганічних солей реактивів або фармакопейних препаратів. Самостійно проводить всі операції солеутворення, в тому числі одну або дві, які пов'язані зі зміною вихідної речовини, а також процеси розчинення, нейтралізації, осадження, кристалізації, випарювання, фільтрації, центрифугування та інші процеси, які передбачені робочою інструкцією. Очищає отримані солі кристалізацією, осадженням або сублімацією. Регулює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів температури, тиску, pH та інших параметрів процесу. Обслуговує обладнання, яке застосовується. Відбирає проби і виконує контрольні аналізи. Обліковує витрати сировини, напівпродуктів, готового продукту. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.