* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник процесу бродіння 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основні види та властивості сировини; основи технології бродіння; властивості дріжджів та їх життєдіяльність; поняття про мікробіологічну чистоту бродіння та апаратури; основні процеси, які відбуваються під час бродіння; правила миття, дезінфекції та санітарного обробки устаткування та комунікацій; принцип роботи та правила експлуатації устаткування, що обслуговується.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес бродіння відповідно до затвердженої технологічної інструкції. Стежить за надходженням сусла в бродильні місткості та процесом бродіння за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Вивантажує дріжджі із бродильних чанів, які працюють під тиском, транспортує дріжджі в дріжджові камери. Подає дріжджі в бродильні чани, підносить, приєднує шланги, знімає деки та перекачує пиво, квас, брагу тощо, спостерігає за температурним режимом бродильної маси за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Приймає та обробляє брак. Готує колер, настій м'яти. Здає бражку на згін. Очищає, миє, дезінфікує бродильні чани, бочки, танки та інше устаткування. Фільтрує та пастеризує бродильну масу. Стежить за роботою устаткування, що обслуговується. Веде установлений облік.