Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Сушильник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сушильника (виробництво цитринової та винно-кам'яної кислот) 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу сушіння; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та готової продукції; методику проведення аналізів; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес сушіння твердих сипких речовин, які вимагають точного дотримання технологічного режиму (вибухо- і вогненебезпечні, отруйні та дорогі речовини) в апаратах для сушіння різної конструкції (тунельні, розпилювальні, поличні, турбіннополичні, вакуум-сушарки). Перемішує, подрібнює, розсіює, уловлює пил. Регулює параметри технологічного режиму: вміст вологи, тиск, вакуум, температуру вхідних та вихідних газів, ситовий склад продукції, норми витрат палива за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Відбирає проби і проводить аналізи на всіх стадіях технологічного процесу обслуговуваної дільниці. Запобігає та усуває причини відхилень від технологічного режиму. Обслуговує сушильні апарати, вентилятори, шнеки, циклони та інше устаткування. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту. Веде записи у виробничому журналі. Керує сушильником нижчої кваліфікації.