Інструкція для посади "Сушильник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сушильник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сушильника (виробництво цитринової та винно-кам'яної кислот) 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему процесу сушіння;
      - будову, принцип дії та правила технічної експлуатації основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та готової продукції;
      - методику проведення аналізів;
      - державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію.

1.4. Сушильник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сушильник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сушильник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сушильник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес сушіння твердих сипких речовин, які вимагають точного дотримання технологічного режиму (вибухо- і вогненебезпечні, отруйні та дорогі речовини) в апаратах для сушіння різної конструкції (тунельні, розпилювальні, поличні, турбіннополичні, вакуум-сушарки).

2.2. Перемішує, подрібнює, розсіює, уловлює пил.

2.3. Регулює параметри технологічного режиму: вміст вологи, тиск, вакуум, температуру вхідних та вихідних газів, ситовий склад продукції, норми витрат палива за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів.

2.4. Відбирає проби і проводить аналізи на всіх стадіях технологічного процесу обслуговуваної дільниці.

2.5. Запобігає та усуває причини відхилень від технологічного режиму.

2.6. Обслуговує сушильні апарати, вентилятори, шнеки, циклони та інше устаткування.

2.7. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

2.8. Веде записи у виробничому журналі.

2.9. Керує сушильником нижчої кваліфікації.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сушильник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сушильник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сушильник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сушильник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сушильник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сушильник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сушильник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сушильник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сушильник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сушильник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сушильник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сушильник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сушильник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сушильник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сушильник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сушильник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.