Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Роздільник рафінаду 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та мінімальна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією роздільника рафінаду 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила та технологічний режим розділювання, колення та розпилювання цукру-рафінаду; правила та способи визначення якості рафінадних голів; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації основного та допоміжного устаткування й контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості готової продукції; правила обліку готової продукції; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розділяє і коле цукор-рафінад на колольних верстатах згідно з технологічним регламентом та робочими інструкціями. Сортує та очищає рафінадні голови. Розколює голови рафінаду на частини і передає їх до подальшого оброблення. Відбраковує забруднені, невибілені, недосушені рафінадні голови. Розпилює рафінадні голови циркулярними пилками на правильні кружки певної товщини. Організовує роботу дільниці розділення рафінаду на колольних, розпилювальних верстатах та вручну. Забезпечує безперебійну роботу устаткування та контрольно-вимірювальних приладів. Бере участь у налагодженні, усуненні несправностей в роботі устаткування. Забезпечує якість продукції згідно з вимогами державних стандартів. Веде облік та звітність.