Інструкція для посади "Роздільник рафінаду 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Роздільник рафінаду 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та мінімальна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією роздільника рафінаду 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила та технологічний режим розділювання, колення та розпилювання цукру-рафінаду;
      - правила та способи визначення якості рафінадних голів;
      - будову, принцип дії та правила технічної експлуатації основного та допоміжного устаткування й контрольно-вимірювальних приладів;
      - фізико-хімічні властивості готової продукції;
      - правила обліку готової продукції;
      - слюсарну справу.

1.4. Роздільник рафінаду 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Роздільник рафінаду 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Роздільник рафінаду 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Роздільник рафінаду 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розділяє і коле цукор-рафінад на колольних верстатах згідно з технологічним регламентом та робочими інструкціями.

2.2. Сортує та очищає рафінадні голови.

2.3. Розколює голови рафінаду на частини і передає їх до подальшого оброблення.

2.4. Відбраковує забруднені, невибілені, недосушені рафінадні голови.

2.5. Розпилює рафінадні голови циркулярними пилками на правильні кружки певної товщини.

2.6. Організовує роботу дільниці розділення рафінаду на колольних, розпилювальних верстатах та вручну.

2.7. Забезпечує безперебійну роботу устаткування та контрольно-вимірювальних приладів.

2.8. Бере участь у налагодженні, усуненні несправностей в роботі устаткування.

2.9. Забезпечує якість продукції згідно з вимогами державних стандартів.

2.10. Веде облік та звітність.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Роздільник рафінаду 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Роздільник рафінаду 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Роздільник рафінаду 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Роздільник рафінаду 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Роздільник рафінаду 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Роздільник рафінаду 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Роздільник рафінаду 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Роздільник рафінаду 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Роздільник рафінаду 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Роздільник рафінаду 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Роздільник рафінаду 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Роздільник рафінаду 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Роздільник рафінаду 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Роздільник рафінаду 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Роздільник рафінаду 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Роздільник рафінаду 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.