* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією карамельника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: склад і властивості інвертного сиропу та їх залежність від температурного режиму, тривалості теплового впливу, концентрації цукрового розчину, властивостей і концентрації харчових кислот, застосовуваних для інверсії, наявність домішок у інвертованому розчині (продуктів інверсії цукрози); схему і розташування трубопроводів та устаткування; призначення та правила користування контрольно-вимірювальними приладами; режим і технологію інверсії цукрози; будову обслуговуваного устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес інверсії цукрози в інвертаторі. Заповнює інвертатори цукровим сиропом. Подає холодну воду в парову оболонку. Охолоджує цукровий сироп до потрібної температури. Контролює та регулює температурний режим процесу. Розводить кислоту до визначеної концентрації у спеціальному мірнику, вмикає мішалки інвертатора і заливає розчин кислоти. Контролює хід процесу інверсії цукрози. Здійснює безперервне відбирання проб для лабораторного аналізу на вміст редукуючих речовин, регулює їх вміст введенням додаткової кількості розчину кислоти або інвертного сиропу з меншим вмістом редукуючих речовин. Готує розчин двовуглекислого натрію, з дотриманням визначеної концентрації у мірнику. Веде процес нейтралізації інвертного сиропу розчином лугу. Відбирає проби. Визначає за допомогою рефрактометра вміст сухих речовин у готовому інвертному сиропі. Зливає інвертний сироп у збірники з фільтрацією. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування. Чистить і миє устаткування.