* *
Інструкція для посади "Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією карамельника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - склад і властивості інвертного сиропу та їх залежність від температурного режиму, тривалості теплового впливу, концентрації цукрового розчину, властивостей і концентрації харчових кислот, застосовуваних для інверсії, наявність домішок у інвертованому розчині (продуктів інверсії цукрози);
      - схему і розташування трубопроводів та устаткування;
      - призначення та правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
      - режим і технологію інверсії цукрози;
      - будову обслуговуваного устаткування.

1.4. Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес інверсії цукрози в інвертаторі.

2.2. Заповнює інвертатори цукровим сиропом.

2.3. Подає холодну воду в парову оболонку.

2.4. Охолоджує цукровий сироп до потрібної температури.

2.5. Контролює та регулює температурний режим процесу.

2.6. Розводить кислоту до визначеної концентрації у спеціальному мірнику, вмикає мішалки інвертатора і заливає розчин кислоти.

2.7. Контролює хід процесу інверсії цукрози.

2.8. Здійснює безперервне відбирання проб для лабораторного аналізу на вміст редукуючих речовин, регулює їх вміст введенням додаткової кількості розчину кислоти або інвертного сиропу з меншим вмістом редукуючих речовин.

2.9. Готує розчин двовуглекислого натрію, з дотриманням визначеної концентрації у мірнику.

2.10. Веде процес нейтралізації інвертного сиропу розчином лугу.

2.11. Відбирає проби.

2.12. Визначає за допомогою рефрактометра вміст сухих речовин у готовому інвертному сиропі.

2.13. Зливає інвертний сироп у збірники з фільтрацією.

2.14. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування.

2.15. Чистить і миє устаткування.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник приготування інвертного сиропу 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.