* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник ацетилування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника ацетилування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; технологічний режим та суть процесу ацетилування; методику розрахунку дозованих компонентів; послідовність виконання операцій ацетилування за стадіями; правила завантаження ацетилувальної суміші та целюлози; правила відбору проб; способи визначення моменту утворення "сиропу"; фізико-хімічні властивості розчинників, технічні умови на готовий продукт; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес ацетилування у виробництві синтетичних вітамінів A та E; веде технологічний процес ацетилування дією оцтової кислоти або оцтового ангідриду та керує апаратниками нижчої кваліфікації; веде процес ацетилування бавовняної целюлози під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Готує розчини ацетилуючої суміші (оцтового ангідриду, бензолу, оцтової кислоти) та нейтралізуючої суміші (поташу, оцтової кислоти, азотнокислого розчину, соляної кислоти). Розраховує дозовані компоненти. Готує апарати до завантаження, перевіряє справність рушійних механізмів, подає в оболонку апарата охолоджену композицію. Запускає у роботу мішалки. Завантажує апарати компонентами, (целюлозою та оцтовим ангідридом), подає першу ацетилуючу суміш з одночасним нагріванням оболонки апарата. Веде технологічний процес - змінювання через кожний встановлений проміжок часу напряму обертання мішалки. Записує параметри в операційний лист. Складає розчини реагентів за заданою рецептурою. Перевіряє якість сировини органолептичне та за результатами аналізів. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та станом устаткування. Запобігає причинам відхилення від норм технологічного режиму та усуває їх.