* *
Інструкція для посади "Апаратник ацетилування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник ацетилування 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника ацетилування 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - технологічний режим та суть процесу ацетилування;
      - методику розрахунку дозованих компонентів;
      - послідовність виконання операцій ацетилування за стадіями;
      - правила завантаження ацетилувальної суміші та целюлози;
      - правила відбору проб;
      - способи визначення моменту утворення "сиропу";
      - фізико-хімічні властивості розчинників, технічні умови на готовий продукт;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник ацетилування 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник ацетилування 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник ацетилування 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник ацетилування 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес ацетилування у виробництві синтетичних вітамінів A та E; веде технологічний процес ацетилування дією оцтової кислоти або оцтового ангідриду та керує апаратниками нижчої кваліфікації; веде процес ацетилування бавовняної целюлози під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Готує розчини ацетилуючої суміші (оцтового ангідриду, бензолу, оцтової кислоти) та нейтралізуючої суміші (поташу, оцтової кислоти, азотнокислого розчину, соляної кислоти).

2.3. Розраховує дозовані компоненти.

2.4. Готує апарати до завантаження, перевіряє справність рушійних механізмів, подає в оболонку апарата охолоджену композицію.

2.5. Запускає у роботу мішалки.

2.6. Завантажує апарати компонентами, (целюлозою та оцтовим ангідридом), подає першу ацетилуючу суміш з одночасним нагріванням оболонки апарата.

2.7. Веде технологічний процес - змінювання через кожний встановлений проміжок часу напряму обертання мішалки.

2.8. Записує параметри в операційний лист.

2.9. Складає розчини реагентів за заданою рецептурою.

2.10. Перевіряє якість сировини органолептичне та за результатами аналізів.

2.11. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень.

2.12. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та станом устаткування.

2.13. Запобігає причинам відхилення від норм технологічного режиму та усуває їх.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник ацетилування 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник ацетилування 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник ацетилування 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник ацетилування 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник ацетилування 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник ацетилування 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник ацетилування 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник ацетилування 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник ацетилування 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник ацетилування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник ацетилування 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник ацетилування 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник ацетилування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник ацетилування 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник ацетилування 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник ацетилування 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.