* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник ацетилування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника ацетилування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції та вимоги до них; правила регулювання процесу ацетилування; правила відбору проб і методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес ацетилування дією оцтової кислоти або оцтового ангідриду. Розраховує і дозує сировину, напівфабрикати і реагенти, завантажує їх в реакційний апарат у суворій послідовності з встановленим технологічним режимом. Реґулює та контролює параметри процесу (температуру, тиск та інше) за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Виконує інші супровідні процеси (нейтралізації, осадження, відгонки, центрифугування та інше), які передбачені технологічною інструкцією. Обслуговує реактори, вбирні установки, холодильники, вимірники, збірники та інше устаткування даного процесу. Перевіряє герметичність комунікацій та устаткування. Виконує аналізи, які передбачені робочою інструкцією. Веде облік витрат сировини та напівфабрикатів та кількість одержаної продукції. Приймає устаткування з ремонту. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.