Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією регулювальника-градуювальника електровимірювальних приладів 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та взаємодію складних електровимірювальних приладів та механізмів; механічні та електричні властивості різних струмопровідних та ізоляційних матеріалів; правила розрахунку опорів; будову, призначення та принцип дії складних градуювальних установок, вимірювальних та електровимірювальних приладів, складних систем електромагнітних, годинникових та інших механізмів; основні закони електротехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Градуює шкали, виконує електричне та механічне регулювання електровимірювальних приладів класу 0,5 до 0,1 на спеціальних установках. Перевіряє прилади з обчислюванням абсолютної та відносної похибки. Складає таблиці поправок. Випробовує прилади за допомогою різних контрольно-вимірювальних установок. Визначає причини нечіткої або неправильної роботи приладів та усуває дефекти складання. Складає складні схеми з'єднань.

Приклади робіт
Авометри багатограничні - регулювання, підганяння та градуювання всіх меж вимірювання. Ампервольтметри багатограничні переносні самописні - регулювання, підганяння і градуювання всіх меж. Котушки зразкові - електроперевірка та остаточне підганяння. Мости - регулювання з підганянням усіх меж вимірювання. Прилади еталонні - регулювання та градуювання після ремонту. Прилади багатограничні переносні самописні (ампервольтметри, ватметри, частотоміри, фазометри) - регулювання, підганяння та градуювання усіх меж вимірювання. Потенціометри - регулювання з підганянням усіх меж вимірювання. Флюксметри - механічне та електричне регулювання і градуювання. Хвилеміри - регулювання та градуювання зі складанням таблиць та графіків.