Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник процесу бродіння 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника процесу бродіння 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію виробництва пива у великогабаритних циліндро-конічних танках; схему комунікацій; режими бродіння та доброджування різних сортів пива; причини відхилення від норм технологічного режиму та способи їх усунення; конструктивні особливості устаткування, що застосовується у виробництві пива; будову автоматики.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний біохімічний та мікробіологічний процес бродіння та доброджування пива у великогабаритних циліндро-конічних танках, оснащених системою засобів вимірювань та автоматики. Контролює заповнення бродильною; масою циліндро-конічних танків. Подає дріжджі, проводить аерацію стерильним повітрям сусла, що надходить у циліндро-конічний танк. Регулює температурний режим та тиск за показаннями контрольно-вимірювальних приладів на всіх стадіях бродіння та доброджування пива. Контролює вміст екстракту в пиві. Подає холодоагент в оболонки циліндро-конічного танка відповідно до технологічного режиму. Запобігає та усуває відхилення від норм технологічного режиму. Знімає дріжджі. Подає пиво на фільтрування (освітлення). Відбирає проби та проводить аналізи.