* *
Інструкція для посади "Апаратник процесу бродіння 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник процесу бродіння 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника процесу бродіння 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виробництва пива у великогабаритних циліндро-конічних танках;
      - схему комунікацій;
      - режими бродіння та доброджування різних сортів пива;
      - причини відхилення від норм технологічного режиму та способи їх усунення;
      - конструктивні особливості устаткування, що застосовується у виробництві пива;
      - будову автоматики.

1.4. Апаратник процесу бродіння 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник процесу бродіння 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник процесу бродіння 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник процесу бродіння 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде складний біохімічний та мікробіологічний процес бродіння та доброджування пива у великогабаритних циліндро-конічних танках, оснащених системою засобів вимірювань та автоматики.

2.2. Контролює заповнення бродильною; масою циліндро-конічних танків.

2.3. Подає дріжджі, проводить аерацію стерильним повітрям сусла, що надходить у циліндро-конічний танк.

2.4. Регулює температурний режим та тиск за показаннями контрольно-вимірювальних приладів на всіх стадіях бродіння та доброджування пива.

2.5. Контролює вміст екстракту в пиві.

2.6. Подає холодоагент в оболонки циліндро-конічного танка відповідно до технологічного режиму.

2.7. Запобігає та усуває відхилення від норм технологічного режиму.

2.8. Знімає дріжджі.

2.9. Подає пиво на фільтрування (освітлення).

2.10. Відбирає проби та проводить аналізи.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник процесу бродіння 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник процесу бродіння 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник процесу бродіння 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник процесу бродіння 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник процесу бродіння 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник процесу бродіння 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник процесу бродіння 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник процесу бродіння 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник процесу бродіння 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник процесу бродіння 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник процесу бродіння 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник процесу бродіння 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник процесу бродіння 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник процесу бродіння 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник процесу бродіння 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник процесу бродіння 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.