Категорія - Керівники |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Завідувач літнього театру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра стаж роботи за аналогічною за характером професією не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; чинні нормативні акти з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності; принципи формування репертуару; форми і методи пропаганди культури і мистецтва; основи економіки та організації праці; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує підготовку приміщень театру для літнього сезону. Укладає в межах своєї компетенції у встановленому порядку договори з театрами, концертними та творчими організаціями на проведення вистав, концертів, зустрічей з діячами літератури та мистецтва. Складає календарно-тематичні та фінансові плани роботи театру, забезпечує його виконання. Організує рекламу та інформацію щодо роботи театру, а також облік і складання встановленої звітності. Добирає кадри обслуговуючого персоналу, забезпечує їх раціональне розташування та доцільне використання. Контролює дотримання працівниками театру правил і норм охорони праці та протипожежного захисту, виробничої санітарії; правил внутрішнього трудового розпорядку.