Інструкція для посади "Завідувач літнього театру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач літнього театру" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра стаж роботи за аналогічною за характером професією не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури і мистецтва;
      - чинні нормативні акти з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності;
      - принципи формування репертуару;
      - форми і методи пропаганди культури і мистецтва;
      - основи економіки та організації праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Завідувач літнього театру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач літнього театру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач літнього театру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач літнього театру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує підготовку приміщень театру для літнього сезону.

2.2. Укладає в межах своєї компетенції у встановленому порядку договори з театрами, концертними та творчими організаціями на проведення вистав, концертів, зустрічей з діячами літератури та мистецтва.

2.3. Складає календарно-тематичні та фінансові плани роботи театру, забезпечує його виконання.

2.4. Організує рекламу та інформацію щодо роботи театру, а також облік і складання встановленої звітності.

2.5. Добирає кадри обслуговуючого персоналу, забезпечує їх раціональне розташування та доцільне використання.

2.6. Контролює дотримання працівниками театру правил і норм охорони праці та протипожежного захисту, виробничої санітарії; правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач літнього театру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач літнього театру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач літнього театру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач літнього театру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач літнього театру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач літнього театру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач літнього театру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач літнього театру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач літнього театру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач літнього театру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач літнього театру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач літнього театру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач літнього театру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач літнього театру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач літнього театру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач літнього театру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.