* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник хемосорбції 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника хемосорбції 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці одержання дивініл-концентрату; кінематичні схеми роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики; фізико-хімічні властивості дивінілу; технологічний режим і правила регулювання технологічного процесу; методику аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес хемосорбції дивінілу відповідно до робочої інструкції. Стежить за роботою і станом всього устаткування дільниці концентрування дивінілу. Контролює дотримання технологічного регламенту приготування поглинального розчину, хемосорбції дивінілу мідноаміачними солями або аміачним розчином ацетону; процес абсорбції дивінілу з насиченого поглинального розчину; промивання дивінілу від аміаку; ректифікацію дивініл-концентрату за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики з дистанційного пульта керування та за результатами хімічних аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх, усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Здійснює пуск та зупинку абсорбційних, реакційних, ректифікаційних, десорбційних, промивних колон та іншого устаткування дільниці. Керує підлеглими робітниками всіх професій на дільниці, яка обслуговується. Розраховує витрати сировини та вихід дивініл-концентрату. Виконує контрольні аналізи.