* *
Інструкція для посади "Апаратник хемосорбції 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник хемосорбції 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника хемосорбції 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему дільниці одержання дивініл-концентрату;
      - кінематичні схеми роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики;
      - фізико-хімічні властивості дивінілу;
      - технологічний режим і правила регулювання технологічного процесу;
      - методику аналізів.

1.4. Апаратник хемосорбції 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник хемосорбції 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник хемосорбції 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник хемосорбції 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес хемосорбції дивінілу відповідно до робочої інструкції.

2.2. Стежить за роботою і станом всього устаткування дільниці концентрування дивінілу.

2.3. Контролює дотримання технологічного регламенту приготування поглинального розчину, хемосорбції дивінілу мідноаміачними солями або аміачним розчином ацетону; процес абсорбції дивінілу з насиченого поглинального розчину; промивання дивінілу від аміаку; ректифікацію дивініл-концентрату за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики з дистанційного пульта керування та за результатами хімічних аналізів.

2.4. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх, усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій.

2.5. Здійснює пуск та зупинку абсорбційних, реакційних, ректифікаційних, десорбційних, промивних колон та іншого устаткування дільниці.

2.6. Керує підлеглими робітниками всіх професій на дільниці, яка обслуговується.

2.7. Розраховує витрати сировини та вихід дивініл-концентрату.

2.8. Виконує контрольні аналізи.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник хемосорбції 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник хемосорбції 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник хемосорбції 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник хемосорбції 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник хемосорбції 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник хемосорбції 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник хемосорбції 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник хемосорбції 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник хемосорбції 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник хемосорбції 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник хемосорбції 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник хемосорбції 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник хемосорбції 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник хемосорбції 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник хемосорбції 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник хемосорбції 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.