* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник хемосорбції 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу хемосорбції дивінілу; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості розчину мідноаміачних солей або аміачного розчину ацетону, дивінілу; правила регулювання технологічного процесу; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес хемосорбції дивінілу відповідно до робочої інструкції. Приймає вуглеводневі фракції, дивініл, охолоджує, поглинає дивініл поглинальним розчином; провадить попередню десорбцію поглинальним розчином, сепарування десорбірованого дивінілу, відмивання вуглеводневих фракцій від аміаку, підігрівання поглинального розчину. Регулює температуру дивінілу і поглинального розчину, поглинання дивінілу, тиск за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами хімічних аналізів. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Обслуговує холодильники, абсорбційні колони, конденсатори, підігрівники, ємкості та інше устаткування на робочому місці. Відбирає проби. Веде облік витрат дивінілу та поглинального розчину. Записує показники у виробничому журналі.