* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Апаратник фотохімічного синтезу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника фотохімічного синтезу 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес фотохімічного синтезу; залежність якості напівпродукту, що одержується, від режиму опромінювання; причини відхилення процесу та способи його регулювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів; будову, принцип роботи та правила обслуговування обладнання; фізико-хімічні властивості сировини та напівпродуктів, вимоги до них; правила безпечного ведення робіт з ультрафіолетовими променями; прийоми відбирання проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес фотохімічного синтезу. Виконує розрахунки завантаження сировини, виходу продукції. Перевіряє справність обладнання, комунікацій та запірної арматури. Опромінює розчини ультрафіолетовими променями та виконує супровідні процеси згідно з технологічною інструкцією. Контролює температуру розчинів та швидкість їх подавання в апарат для опромінювання. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами контрольних аналізів. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Відбирає проби для аналізів. Обліковує витрати сировини та напівпродуктів. Веде записи у виробничому журналі. Обслуговує обладнання. Усуває несправності в роботі обладнання та комунікацій. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту. Координує роботу апаратників нижчої кваліфікації.