* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник виділення карбінолу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему окремих операцій процесу одержання карбінолу; принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості моновінілацетилену, ацетону, бензолу, їдкого калію, неозону, хлористого кальцію; правила регулювання технологічного процесу; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде окремі операції технологічного процесу одержання карбінолу методом синтезу моновінілацетилену і ацетону в бензольній суспензії їдкого калію відповідно до робочої інструкції. Готує суміші моновінілацетилену і ацетону. Подає суміші в бензольну суспензію їдкого калію в реактор; веде синтез карбінолу калію. Здійснює подавання води і розкладання карбінолу калію, розділення вуглеводнево-лужного шару. Зливає водно-лужний шар. Передає вуглеводневий шар в куб перегонного апарата. Провадить відгонку декарбінольної і карбінольної фракцій. Осушує карбінол гранульованим хлористим кальцієм. Веде процес стабілізації карбінолу неозоном "Д". Розливає готовий продукт в бочки, маркує та відправляє на склад. Регулює процес дозування і перемішування продуктів за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування і комунікацій на своєму робочому місці. Веде облік витрат сировини та одержаної продукції. Записує показники у виробничому журналі. Відбирає проби.