* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник виділення ацетофенону 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виділення ацетофенону 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу виділення ацетофенону; принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості ацетофенону; технологічний режим, способи контролю за дотриманням технологічного регламенту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виділення ацетофенону шляхом дегідратації диметилфенілкарбінолу або кристалізацією фракцій ацетофенону відповідно до робочої інструкції. Стежить за роботою і станом всього устаткування дільниці виділення ацетофенону. Контролює дотримання технологічного регламенту дегідратації диметилфенілкарбінолу, ректифікації ацетофенону або контролює кристалізацію фракцій ацетофенону, центрифугування і виділення ацетофенону за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх, усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Здійснює пуск, зупинку дегідрататорів, ректифікаційних колон, кристалізаторів, центрифуг та іншого устаткування дільниці. Керує підлеглими робітниками. Веде облік витрат сировини, реагентів, одержаного ацетофенону. Веде записи у робочому журналі.