* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник виділення карбінолу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виділення карбінолу 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці одержання карбінолу; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості карбінолу; способи контролю за дотриманням технологічного регламенту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання карбінолу методом синтезу моновінілацетилену і ацетону в бензольній суспензії їдкого калію відповідно до робочої інструкції. Стежить за роботою і станом всього устаткування з одержання карбінолу. Контролює дотримання технологічного регламенту, режим роботи дозаторів моновінілацетилену і ацетону, реактора, вихід та якість продукту за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами хімічних аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх; усуває несправності в роботі устаткування. Здійснює пуск і зупинку дозаторів, конденсатора, реакторів з мішалкою та іншого устаткування та механізмів. Веде облік дозованих компонентів. Керує підлеглими робітниками.