* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник диспергування лужних металів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника диспергування лужних металів 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес і схему дільниці одержання дисперсії; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; правила регулювання технологічного процесу; методику розрахунку дозованих компонентів; правила та способи контролю технологічного регламенту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес диспергування лужних металів в диспергаторах відповідно до робочої інструкції. Стежить за роботою і станом всього устаткування дільниці. Контролює дотримання технологічного регламенту, температуру плавлення лужних металів і парафіну за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх, усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Здійснює пуск та зупинку диспергаторів, мішалок, електромоторів та іншого устаткування, яке обслуговується. Розраховує дозовані компоненти. Керує підлеглими робітниками.