Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник диспергування лужних металів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес одержання дисперсій; принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості лужних металів, парафіну, дисперсії; суть регулювання технологічного процесу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес диспергування лужних металів в диспергаторах відповідно до робочої інструкції під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Розкупорює тару, готує наважки лужного металу і парафіну, завантажує наважки та інші компоненти в диспергатор, розплавляє електрообігрівниками, перемішує розплавлену суміш, зливає, охолоджує дисперсію, пропарафіновує одержані брикети, розплавляє та змішує дві дисперсії. Регулює процеси дозування, температуру за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Веде облік витрат сировини та одержаної дисперсії. Записує показники у виробничому журналі.