Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструктивні особливості устаткування, яке обслуговує; принципові та функціональні схеми систем програмного керування; методи розбирання, складання, ремонту, монтажу, регулювання та випробування вузлів, блоків та устаткування, яке обслуговує; оснастку, технологічне устаткування та мікропрограмне забезпечення, яке застосовується; призначення, принцип дії та взаємодії окремих пристроїв та виробів у складі підсистем і комплексів; методи роботи зі стендовим устаткуванням під час ремонту ТЕЗ і джерел живлення; принцип установлення режимів роботи окремих пристроїв, блоків, приладів та вузлів і здавання їх в експлуатацію з використанням спеціальних інструкцій та технічних умов; методи діагностування систем програмного керування; систему команд пристроїв та блоків; склад, типи і методи роботи використовуваних взірців контрольно-вимірювальної апаратури та випробувальних стендів; основи мікроелектроніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує ремонт, технічне обслуговування, повну автономну та комплексну перевірку, випробування, монтаж, налагодження і здавання в експлуатацію електронних, електричних та електромеханічних елементів устаткування контрольно-вимірювальних приладів і установок, систем обчислювальної техніки, засобів автоматики, верстатів та устаткування з програмним керуванням згідно з вимогами технічних умов та використанням тестового програмного забезпечення. Ремонтує, налагоджує та випробовує електронні пристрої і вироби, які спроектовано на основі мікроелектронних та інтегральних схем. Виконує пошук несправностей з точністю до функціонального типового елементу заміни (ТЕЗ). Ремонтує плати електронних пристроїв: керування, програмного керування, обчислювальної техніки, аналого-цифрових пристроїв. Діагностує несправності систем програмного керування. Виконує роботи на серійних взірцях нової техніки. Усуває потік відмов систем обчислювальної техніки, засобів автоматики, контрольно-вимірювальних приладів і установок, верстатів та устаткування з програмним керуванням з заміною відмовлених замінних вузлів, регулюванням та частковим розбиранням устаткування.