Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструктивні та електричні особливості електронних пристроїв і блоків; будову та призначення електронних пристроїв, алгоритми їх функціонування та взаємозв'язок з іншими пристроями; методи діагностування та способи тестування електронних блоків та вузлів; методи та порядок обслуговування устаткування; методи ремонту та відновлення змінних електронних вузлів і блоків; технічні вимоги до працездатності електронних пристроїв; основи програмування, точної механіки, автоматики, обчислювальної техніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує ремонт, технічне обслуговування, складання, перевірку, випробування, монтаж, налагодження та здавання в експлуатацію електронних, електричних та електромеханічних елементів устаткування контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та електроавтоматики, систем обчислювальної техніки, верстатів та іншого устаткування з пристроями програмного керування з заміною або доводкою та приладжуванням змінних вузлів, блоків і механізмів у складі технологічного устаткування. Діагностує несправності електронних блоків та вузлів з точністю до замінного блока чи типового елемента заміни програмними засобами або автономними приладами. Ремонтує та регулює електронні, електричні та електромеханічні блоки та вузли, аналого-цифрові пристрої, електроприводи, що регулюються, пристрої програмного керування. Вводить програми вручну та контролює їх відпрацювання на системах програмного керування.